Wat

Individuele begeleiding:

 • Gesprekken met het kind of de jongere.
 • Oplossingsgerichte ondersteuning met werkboeken, planners, het leefboek, kids’ vaardigheden.
 • Helpen met goede keuzes maken.

Diagnostisch onderzoek

ORTHOadvies richt zich vooral op kinderen vanaf ongeveer 10 jaar. Voor het jonge kind verwijs ik u  graag door naar kundige collega’s
Onderzoek is mogelijk op verschillende psychologische en pedagogische gebieden:
 • Intelligentieonderzoek  als een kind of jongere  op school vastloopt of niet naar verwachting presteert.
 • Onderzoek naar dyslexie.
 • Onderzoek naar ontwikkelingsproblemen zoals autisme, ADHD, angsten of hechtingsproblemen.
 • Gedragsproblemen thuis of op school.
 • capaciteitenonderzoek bij (jong)volwassenen.
 • neuropsychologisch onderzoek bij kinderen: aandacht, geheugen, planning, en meer.
 • persoonlijkheid en beroepskeuze.
 • risicotaxatie, terugval en recidive.

Ouderbegeleiding

 • Als je als ouder(s) steeds tegen problemen aanloopt  en je je zorgen maakt.
 • Of als het erg veel energie kost om iets van je kind gedaan te krijgen, als het wil niet luisteren, als het op een nare manier aandacht vraagt, als het driftbuien heeft of  niks anders doet dan de eigen zin.