voorwaarden

Voorwaarden

 

Wanneer u liever geen gebruik maakt van het internet om privacygevoelige informatie uit te wisselen:
U kunt ook telefonisch of via de e-mail  om informatie vragen en een papieren aanmeldformulier opvragen!
  • Bij het aanmelden van minderjarige kinderen – in elk geval bij kinderen jonger dan 16 jaar – moeten alle wettelijke vertegenwoordigers achter de aanmelding staan. Hiervan kan alleen in zeer uitzonderlijke gevallen worden afgeweken. De beroepscodes van NVO en NIP zijn bij de beoordeling daarvan richtinggevend en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) is daarbij het kader.
  • NVO en NIP kennen een tuchtrecht. De colleges van toezicht behandelen klachten van cliënten. Meer hierover kunt u vinden op de websites van NIP (www.psynip.nl) en NVO. (www.nvo.nl)
  • Als u het aanmeldingsformulier gebruikt, gaat u ermee akkoord dat er een declaratiebestand wordt aangemaakt voor uw gemeente.
  • Afspraken moeten tijdig worden geannuleerd. Als u niet op een afspraak kunt verschijnen, dient u dat 24 uur van tevoren kenbaar te maken. U kunt telefonisch of per e-mail een afspraak annuleren en/of om een nieuwe afspraak vragen.
  • Afspraken die niet op tijd zijn geannuleerd, worden in rekening gebracht.
  • De tarieven voor psychologische hulp heeft ORTHOadvies met de gemeente Amersfoort contractueel vastgelegd. Daar mag niet van worden afgeweken.
  • Voor niet-gecontracteerde zorg geldt een uurtarief. Op dit moment is dat 90 euro per uur.
  • Betalingen dienen binnen 15 dagen te worden voldaan.