Tarieven

 

 

 

 

 

 

Tarieven 2019

In 2019 wordt er bij vergoede zorg per cliënt niet meer naar het aantal consulten gekeken, maar naar de zorgzwaarte en daar hoort dan één van de behandeltrajecten bij. Vergoedingen gaan dan dus ook niet meer per consult, maar per behandeltraject. De eigen bijdrage vervalt volledig. Helaas worden niet alle psychische problemen en klachten binnen de Basis GGZ vergoed. Klachten die te maken hebben met bijvoorbeeld angst, stemming en trauma worden standaard niet vergoed, maar als er een psychiatrische diagnose classificatie (DSM) voor gesteld kan worden dan wordt er wél vergoed. Klachten die niet door de gemeente vergoed worden, vallen onder de term onverzekerde zorg (OVP). Onverzekerde zorg kan nog steeds behandeld worden bij mij in de praktijk, maar de gemeente vergoedt deze behandeling niet. Er is in dat geval dan ook geen verwijsbrief van een arts nodig.

ORTHOadvies rekent de volgende tarieven:

Basis GGZ Kort € 408,-
Basis GGZ Middel € 696,-
Basis GGZ Intensief € 1.091,-
Transitieprestatie € 167,-
Consult/OVP € 90,- per 45 minuten

 

 • Volledig onderzoek (intelligentie/sociaal-emotioneel onderzoek) : € 750,- per onderzoek
 • Deelonderzoek intelligentie: € 375,- per deelonderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Deelonderzoek sociaal-emotioneel functioneren:  € 375,- per deelonderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Plaatsingsonderzoek school (intelligentie+prestatie motivatie test)€ 450,- per onderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Schoolobservatie: € 120,- (excl. reiskosten)
 • Observatie thuis: € 120,- (excl. reiskosten)
 • Supervisie: € 85,- per uur (korting bij betaling van gehele supervisietraject ineens of in tweeën)

 

Als een afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 24 uur van tevoren aan ons laten weten, zodat wij deze tijd voor iemand anders kunnen benutten. Als de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgebeld brengen wij de kosten daarvan bij u in rekening onder vermelding van OVP (Onverzekerd Product), kosten: € 90,-

Vergoeding

Uw psycholoog declareert de basis GGZ  rechtstreeks bij de gemeente. Alle overig (OVP) diensten worden aan u gefactureerd. Er is geen BTW verschuldigd.

Om een behandeling vergoed te krijgen moet er sprake zijn van :

 • Een (vermoeden van) een DSM-5 stoornis (een stoornis beschreven en gecodeerd in het handboek van psychiaters)
 • Een doorverwijzing van een huisarts of door uw wijkteam naar de basis ggz
 • Behandeling moet vallen binnen het verzekerd basispakket ZVW.
 • Diagnostiek valt in het basispakket ZVW. Dit geldt ook voor diagnostiek voor stoornissen die zelf niet verzekerd zijn, zoals aanpassingsstoornissen en leerstoornissen. De behandeling van de leerstoornis wordt niet vergoed, maar de diagnose wel. Ernstige enkelvoudige dyslexie wordt wel vergoed, maar is als aparte categorie buiten de DBC systematiek geformuleerd.

 

In sommige gevallen is het niet wenselijk om al snel een diagnose volgens de DSM te stellen. Het is nauwkeurig maatwerk en kinderen ontwikkelen zich nog volop, maar voor de vergoede zorg is dat wél een voorwaarde.

In enkele gevallen wordt ggz buiten het basispakket vergoed vanuit een aanvullende verzekering. Cliënten dienen zelf bij hun verzekeraar na te gaan welke zorg vanuit een aanvullende verzekering wordt vergoed.

Als u nog vragen heeft, is het handig om hierover even te bellen, zodat we de mogelijkheden in uw specifieke situatie kunnen verkennen.