Tarieven

Steeds meer mensen kiezen er voor om zelf te betalen voor Individuele begeleiding, Diagnostiek en/of Behandeling. U heeft dan geen verwijzing of beschikking nodig. We hoeven ook geen diagnose te stellen als u dit niet wilt.

ORTHOadvies gaat vanaf 2020 geen contract  meer aan met de Gemeente Amersfoort/Sociaal Domein.

Zelf betalen voor diagnostiek en behandeling
Er verandert veel in de zorg. Steeds minder zorg wordt vergoed en de voorwaarden voor een vergoeding worden steeds strenger. Mensen kiezen er daarom in toenemende mate voor om zelf te betalen voor een begeleidingstraject, behandeling of psychologisch onderzoek. Zij willen snel professionele hulp, minder regels en meer privacy.

Tarieven
Particuliere trajecten betaalt u zelf. Een intake voor Diagnostiek/ Behandeling kost 90,- euro, een Behandelsessie 90,- euro.

Bij Diagnostiek zijn de kosten afhankelijk van de uit te voeren testen. Hierover informeren we u tijdens de intake. We maken tijdens de intake ook een schatting van de tijd die we denken nodig te hebben voor het bereiken van uw behandeldoelen.

Een intake voor Individuele Begeleiding kost 75,- euro. De Begeleidingsgesprekken die daarna volgen kosten 75,- per uur. Tijdens het eerste gesprek stelt u samen met de begeleider een begeleidingsplan op met daarin de doelen waaraan gewerkt gaat worden. Ook spreekt u dan af hoeveel uur begeleiding u af wilt nemen.

Waarom zelf betalen?
Zelf betalen betekent meer zeggenschap over de behandeling en de werkwijze. We doen alleen wat u en wij nodig vinden om u(w kind) verder te helpen.

De voordelen van zelf betalen zijn:

 • U bepaalt zelf of en wanneer u hulp nodig heeft
 • U heeft geen verwijzing of beschikking nodig
 • U hoeft niet naar de huisarts of een wijkteam
 • Er wordt geen DSM-V classificatie genoteerd wanneer u dat niet wenselijk vindt
 • Er worden geen gegevens uitgewisseld met wijkteams, huisartsen en gemeenten over uw inschrijving en behandeling, tenzij op uw eigen verzoek
 • U kunt snel terecht omdat we veel minder gegevens hoeven te controleren
 • We kunnen zo lang doorgaan als nodig en haalbaar is voor u
 • Het maakt niet uit waar u woont of hoe oud u bent
 • We vallen u niet lastig met verplichte vragenlijsten, tenzij we dit zinvol vinden voor de begeleiding of behandeling

Wanneer u zelf betaalt, krijgt u dezelfde kwaliteit, met meer privacy en minder regels.  (Zo heeft u niet te maken met een eigen bijdrage voor personen van 18 jaar of ouder.)

Tarieven 2020

 • Volledig onderzoek (intelligentie/sociaal-emotioneel onderzoek) : € 795,- per onderzoek
 • Deelonderzoek intelligentie: € 398,- per deelonderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Deelonderzoek sociaal-emotioneel functioneren:  € 398,- per deelonderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Plaatsingsonderzoek school (intelligentie+prestatie motivatie test)€ 475,- per onderzoek, inclusief verslag en adviesgesprek.
 • Schoolobservatie: € 120,- (excl. reiskosten)
 • Observatie thuis: € 120,- (excl. reiskosten)
 • Supervisie: € 90,- per uur (korting bij betaling van gehele supervisietraject ineens of in tweeën)

Afspraak afzeggen

Als een afspraak niet door kan gaan, wilt u dat dan minstens 24 uur van tevoren aan ons laten weten, zodat wij deze tijd voor iemand anders kunnen benutten. Als de afspraak niet 24 uur van tevoren is afgebeld brengen wij de kosten daarvan bij u in rekening onder vermelding van OVP (Onverzekerd Product), kosten: € 90,-

Als u nog vragen heeft, is het handig om hierover even te bellen, zodat we de mogelijkheden in uw specifieke situatie kunnen verkennen.