Supervisie

 

Zoek je een supervisor?

Collega’s die zich willen registreren in één van de registers die hieronder worden genoemd, zijn welkom om kennis te maken. We kunnen dan zien of er een ‘klik’ is om zo’n intensief traject aan te gaan.

positieve supervisie en intervisie.

Twee recente stromingen in de psychotherapie hebben een positieve focus gemeen. Ik werk graag vanuit de vier pijlers voor positieve supervisie en intervisie: doelformulering, vinden van competenties, werken aan vooruitgang en reflectie.

Johan Woudenberg is geregistreerd als supervisor voor de volgende trajecten:

  • NIP Registerpsycholoog: Kinder- en Jeugdpsycholoog NIP
  • NVO Orthopedagoog-Generalist
  • NIP basisaantekening psychodiagnostiek (BAPD)
  • NVO Basisaantekening diagnostiek
  • Opleiding tot Schoolpsycholoog (RINO of SPON)
  • SKJ

Je kunt me bellen of mailen voor praktische, inhoudelijke of zakelijke vragen. Informatie over de registratie-eisen is te vinden op de sites van NIP en NVO.

Supervisie 

Supervisie in het kader van de registratie NVO Orthopedagoog-Generalist is een begeleide leermethode gericht op het zelfstandig uitoefenen van het beroep orthopedagoog.

Het doel van de supervisie is het vergroten van de beroepsbekwaamheid en het verbeteren van de beroepsuitoefening.

zes blinde mannen en een olifant

Supervisie wordt  afgebakend van andere vormen van hulpverlening of begeleiding, zoals therapie, collegiale intervisie, functioneringsgesprekken, in-service training en werkbegeleiding.

Voor het NIP geldt: Supervisie is een persoonlijk leerproces van een supervisant waarbij de supervisor begeleiding biedt. De supervisor stimuleert de supervisant tijdens supervisiebijeenkomsten om te reflecteren op het eigen leerproces en op het eigen professioneel handelen. Hierbij beïnvloeden persoonlijke ontwikkeling en werkervaring elkaar direct en wederzijds.

Casusverslagen

Een van de taken van de supervisor is het begeleiden van de supervisant bij het schrijven van de vereiste casusverslagen.

De samenwerkingsrelatie is gebaseerd op (toekomstige) professionele collegialiteit.

De supervisor en supervisant zijn gehouden aan vertrouwelijke omgang met de verstrekte informatie.

Tarieven

Voor de tarieven verwijs ik je naar de betreffende pagina. Daar staan de tarieven voor individuele supervisie. Voor groepssupervisie worden de tarieven in overleg bepaald.