Schooladvies

Om tot een goed onderbouwd schooladvies te komen is het oordeel van de basisschool belangrijk. Toch komt het voor, dat een goede inschatting van de intelligentie ontbreekt.  Intelligentie is niet de allesbepalende factor, maar wel belangrijk.

Bij ORTHOadvies kan met de meest actuele tests het cognitieve functioneren worden bepaald en worden gekeken hoe de sterkte- en zwakteverdeling is.

We kunnen kijken naar het werkgeheugen, de verwerkingssnelheid, de visuele informatieverwerking, het probleemoplossend vermogen en de verworven kennis.

Omdat de onderzoeker veel ervaring heeft met het afnemen van tests, is hij ook in staat om de aanpak van het kind te observeren en daarover advies uit te brengen.

Een intelligentietest is een behoorlijke tijdsinvestering. Dus moet altijd de vraag worden beantwoord; “Wat levert de uitkomst op en wat gaan we vervolgens anders doen?”. Een IQ-onderzoek is een momentopname en levert een schatting van het IQ op. Door gebruik te maken van goede gevalideerde instrumenten kunnen we die schatting betrouwbaar maken.

Voor kinderen met een anderstalige achtergrond heeft ORTHOadvies ook non-verbale tests ter beschikking.

 

 

 

 

Afspraak maken

Het afnemen van een individuele intelligentietest is een flinke tijdsinvestering. Het is daarom belangrijk om tijdig een afspraak te maken, zodat de resultaten en het advies van de onderzoeker bij belangrijke keuzemomenten kunnen worden meegenomen.

U kunt voor een afspraak bellen met het nummer van de praktijk of een e-mail sturen naar orthoadvies@orthoadvies033.nl. Voor de actuele tarieven verwijs ik u naar de betreffende pagina.