invoegen en meekijken

Invoegen en meekijken

“Invoegen en meekijken” is de keuze voor een werkwijze, waarbij goed contact het belangrijkste ingrediënt is.

Samen worden vragen verkend. De onderzoeker of hulpverlener werkt met u en voor u.

De zienswijze van het kind of de jongere en die van de ouders en leerkrachten is het vertrekpunt voor het veranderen.

Hoe?

Om een goed beeld te krijgen van de zienswijze van de jongere of zijn opvoeders, wordt gebruik gemaakt van gesprekken, observaties, tests en vragenlijsten. Maar..we testen alleen als dat nodig is.

Deze systematische werkwijze leidt tot diagnostiek, advisering en begeleiding.

Maatwerk

In tijdschriften, boeken en op het internet is erg veel informatie te vinden over allerlei stoornissen, over diagnoses, over behandelingen en over therapieën. In uw eigen omgeving lijkt het soms wel net als bij het voetbal: iedereen is deskundige en ze vinden allemaal wel iets.

U herkent  de beschrijvingen van uw probleem of de problemen van uw kind, maar altijd ontbreekt de precieze afstemming op de eigen situatie.

Dit geldt voor adviezen over de aanpak thuis en ook voor de aanpak in de klas. Greep krijgen op een probleem is niet eenvoudig, wanneer je er midden in zit:

Zien we het wel goed? Waar komt dit vandaan? Welke factoren houden het in stand?

ORTHOadvies voegt in, kijkt mee, helpt structuren te zien of te structureren en helpt  bij het zoeken naar passende oplossingen, kortom levert maatwerk!