Hoogbegaafd

Intelligentieonderzoek bij vermoedelijk meer- en hoogbegaafde kinderen is een uitdagende aangelegenheid. Met de nieuwe WISC-V is een test op de markt gekomen, die beter onderscheidt in de hogere range. Als eerste Nederlandse intelligentietest meet deze test tot een IQ van 160.

Aangezien intelligentie een belangrijke meetbare component is van hoge begaafdheid, is een intelligentieonderzoek  vrijwel altijd gewenst.

Naast informatie over het niveau en het profiel vertelt een IQ-test, als hij wordt gebruikt als observatiemiddel, ook veel over hoe een kind denkt en handelt, contact legt en omgaat met makkelijke en moeilijke taken.

Afspraak maken

Voor afspraken kunt u bellen met het nummer van de praktijk of een e-mail sturen naar orthoadvies@orthoadvies033.nl. Voor de tarieven verwijs ik u naar de betreffende pagina.