Dyslexie

ORTHOadvies is ingeschreven in het deskundigenbestand van de beroepsverenigingen voor psychologen en pedagogen. (NIP en NVO)

Na zorgvuldig onderzoek kan ORTHOadvies adviseren bij hardnekkige lees- of spellingproblematiek en, als dat nodig is, een dyslexieverklaring afgeven.

Bij basisschoolkinderen heeft de school een grote rol. Voor informatie kan ook de school contact opnemen met Johan Woudenberg.

In het voortgezet onderwijs wordt dyslexie, die eerder niet tot uitval leidde, soms nog zichtbaar bij het studeren en bij het leren van vreemde talen. Leerlingen blijken niet op hun optimale niveau te presteren door ernstige leesmoeilijkheden. De dyslexie, die op de basisschool nog werd gecompenseerd, vormt opeens een grote hindernis.