privacyverklaring

privacyverklaring voor website

Vanaf 25 mei 2018 moet worden voldaan aan de AVG, de Algemene verordening gegevensbescherming.

ORTHOadvies is reeds gehouden aan de beroepscodes van NIP en NVO (de beroepsverenigingen van psychologen en pedagogen).

Voor het aanmelden zal een stappenplan worden opgesteld, zodat ook de overdracht van persoonsgegevens bij de aanmelding aan de eisen van het digitale tijdperk voldoet.